RİSK YÖNETİM HİZMETLERİ


   ●   Sigorta İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Gerek bireylerin, gerekse ticari işletmelerin maruz kaldıkları riskler,  şirketimizce genel hatlarıyla belirlenmiştir. Bu risklerin teminat altına alınabileceği sigorta poliçeleri hakkında müşterilerimiz detaylı olarak bilgilendirilmekte, sadece ihtiyacı olan sigorta teminatlarını alarak gereksiz sigorta primi ödemekten kurtulmaktadırlar.

   ●   İşletme Varlıklarının Değerlerinin ve Sorumluluk Limitlerinin Belirlenmesi

Varlıkların gerçek değerlerinden sigortalanması, hasarın eksiksiz  olarak alınabilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple şirketimiz, sigortaya konu varlıkların değerlerinin tespit edilmesine yönelik işletmelerde Değer Tespit Çalışması yapmakta veya yaptırmakta ve bunu rapor halinde müşterilerine sunmaktadır. Bu sayede, farklı kaynaklardan satın alınmış (leasing yoluyla veya doğrudan satın alınan) makine ve cihazların poliçeleri daha kolay takip edilebilmekte ve hasar durumunda ilgili poliçeden doğan haklardan kolayca yararlanılabilmektedir. İşletmenin sorumluluklarına ilişkin sigorta konularında da geçmiş hasar tecrübelerinden faydalanılarak, ihtiyaç duyulacak teminat limitleri hakkında müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

   ●   Belirlenen İhtiyaçlar Doğrultusunda Poliçelerin Hazırlanması ve Ödemelerin Takibi

Şirketimiz, ülkemizde faaliyet gösteren tüm sigorta şirketleriyle müşterileri adına çalışabilmektedir. Sigorta şirketleri, farklı sektör ve branşlarda farklı fiyatlara ve hasar ödeme performansına sahiptir. Firmamız bu alandaki bilgi birikimini kullanarak, müşterilerinin azami düzeyde haklarını koruyacak şekilde hazırladığı sigorta teklif taleplerini sigorta şirketlerine göndermekte, bu şirketlerle fiyat ve sigorta şartlarını pazarlık etmekte ve elde ettiği sonuçları kolay anlaşılabilir dilde özet olarak onlara sunmaktadır.

Özellikle büyük işletmelerde işin doğası gereği farklı tarihlerde pek çok sigorta poliçesi düzenlenmektedir. Şirketimiz tüm poliçelerin peşinat ve taksit tarihlerini takip ederek aylık düzenlenen ödeme ekstreleriyle ödenmesi gereken prim tutarları hakkında müşterilerine bilgi verir. Ayrıca, poliçelerin bitiş tarihlerinden 1 ay önce gerekli çalışmaları yaparak müşterilerini bilgilendirir ve poliçelerin zamanında çıkmasını sağlar. 

   ●   Hasar Takibi

Firmamız, kendisine hasar ihbarında bulunulduğu andan itibaren tüm operasyonları kendisi üstlenmektedir. Sigortalıdan hasar hakkında özet bilgi alındıktan sonra ilgili sigorta şirketine hasar ihbar edilir. 24 saat içinde sigorta şirketinin riziko mahalline bir eksper gönderilmesini temin eder. Gerektiği hallerde hasar tespitini gerçekleştirecek ekspere bizzat nezaret ederek, hasarla ilgili evrak ve dokümanların hazırlanması hususunda müşterilerine yardımcı olur ve bunların ivedilikle ekspere ve/veya sigorta şirketine ulaştırılmasını sağlar. Bu sayede müşterilerimiz, doğru tespit edilmiş hasar tazminatlarını mümkün olan en kısa sürede alabilmenin huzurunu yaşarlar.