Reklam
   Hakkımızda
   Risk Yönetim
   Hizmetleri
   Bireysel Sigorta
   İhtiyaçlarınız
   Kurumsal Sigorta
   İhtiyaçlarınız
   Hasar İhbarı
   Yapabilirsiniz
   İnsan Kaynakları

HAKKIMIZDA...

Firmamız, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 13.02.2002 tarihinde "Hayat", "Hayat Dışı" ve "Reasürans Brokerliği" alanlarında  verdiği çalışma ruhsatıyla faaliyetine başlamıştır.

Gelişmiş batılı ülkelere göre ülkemizde Sigorta Brokerliği'nin uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. 7397 Sayılı Murakabe Kanunu'nun 37. Maddesine dayanılarak hazırlanan 01.11.2000 tarih ve 24217 Sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğine göre Sigorta Brokerleri "Hayat ve Hayat dışı sigorta branşlarında poliçe yaptırmak isteyenler, temsil ederek, sözleşmenin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasında ve temsil edilen kişilerin aksine bir talimatı yoksa şirket seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak, temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerinin bir araya getirilmesinde, sözleşmenin uygulanmasında ve özellikle riziko gerçekleştiğinde tazminatın sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesinde yardımcı olunması" amacıyla faaliyet göstermektedirler.

Yönetmelikten doğan yetki sayesinde, sigorta acentelerinden farklı şirketimiz sektörde faaliyet gösteren tüm sigorta şirketleriyle çalışabilme olanağına sahiptir. Bu sayede, müşterilerinin gerçek sigorta ihtiyaçlarına karşılık gelen ve fiyatı en uygun sigorta poliçesini oluşturabilmektedir.

Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 52/4, Beşiktaş-İstanbul
Telefon: (0212) 236 84 16- 236 84 17 - 258 20 30 / Faks: 0212 236 87 66
info@ideasigorta.com