BİREYSEL SİGORTA İHTİYAÇLARINIZ

Ülkemizde ilk kez uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen bir çalışma ile hem bireylerin, hem de kurumların faaliyet gösterdikleri sektörler göz önüne alınarak maruz kaldıkları, sigortalanabilir nitelikteki riskler ve bu risklerin devredilebileceği sigorta teminatları tespit edilmiştir.

Aşağıdaki başlıkları takip ederek bireysel sigorta ihtiyaçlarınız ve hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Sahibi bulunduğunuz hususi otomobil, ticari araç veya motosiklet için...

Kasko Sigortası
Oto Arıza Sigortası
Trafik Sigortası


Sahibi bulunduğunuz yat vb. gezinti tekneleri için...

Yat (Tekne) Sigortası
Tekne İnşaat Sigortası


Sahibi bulunduğunuz veya kiracı sıfatıyla ikamet ettiğiniz konut için...
Sahibi bulunduğunuz işyeri binalarınız için...

Zorunlu Deprem Sigortası (Sadece konut sahipleri için)
Yangın Konut Paket Sigortası
Yangın ve Doğal Afetler Sigortası

Sonraki Sayfa